Logga in

Säker schakt

För yrkesarbetare

Under en dag får du lära dig det mesta om rörläggning, hur det ska läggas enligt AMA samt säker schakt och vad arbetsmiljöverket säger om risker och hur man förebygger dessa.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat: - säker schakt för yrkesarbetare - materialkännedom - rörläggning enligt AMA - dagvattenhantering av större regnmängder - egenkontroller - arbetsmiljöplaner - livsmedelsverkets krav på hygien vid hantering av dricksvatten (SLFVS 2022:12)

Säker Schakt

Denna del av utbildningen ger yrkesarbetaren förståelse för olika material i marken och deras beteende under schaktarbetet, vikten av uppmärksamhet hur man ska hantera massor. Boken Schakta säkert ligger till grund för detta kapitel men utan beräkningar av laster och andra uppgifter som ingår för en schaktansvarig arbetsledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: anläggningsarbetare, maskinförare, arbetsledare och projektör.

Kursmål

Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha god kännedom om säker schakt, rörläggning enligt AMA och självständigt kunna arbeta och projektera dina uppdrag.

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.