Logga in

Robust Fiber

Utbildningsbevis anläggning

Kursen är en vägledning för dig som vill bygga robust fibernät. Den rymmer branschens gemensamma och samlade kunskap som du tryggt kan luta dig emot. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger eller dokumenterar fibernät. Utbildningen är förberedande för att du ska klara kompetensprovet för utbildningsbeviset och följer den kravspecifikation som Robust fiber tagit fram.

Kursmål

Målet med utbildningen är att det ska vara en förberedelse för kompetensprovet för Robust fiber utbildningsbevis anläggning. Kursen ger dig kunskap för att hantera arbetsmoment och metoder inom en fiberentreprenad enligt branschanvisningar för Robust fiber.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som installatör, anläggningstekniker, schaktentreprenör, inmätare och anläggningsarbetare.

Kursinnehåll
  • Begrepp och definitioner
  • Nät
  • Förläggningsmetoder
  • Site och Nod
  • Dokumentation
  • Besiktning

Pris: 5 500 kr exkl. moms

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.