Logga in

Motorsågsutbildningar

Nivå A – B – C – D - E

För att få använda motorsåg i arbetet krävs, enligt lag, utbildning. Dessutom krävs ett motorsågskörkort i den klass för det arbete man ska utföra.

Vi anordnar utbildning i alla steg från nybörjare Steg A till klass E skylift.

Varje nivå avslutas med skriftligt och praktiskt prov. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhåller du motorsågskörkort

Nivå A – motorsågning grund

Innehåller bland annat:

 • Säkerhetsföreskrifter
 • Skyddsutrustning
 • Motorsågen, service och underhåll
 • Slipning av kedjor
 • Säkerhetskontroll
 • Arbetstekniker
 • Ergonomi

Nivå B - Trädfällning

Innehåller bland annat:

 • Risker vid skadade träd
 • Fälla träd i olika storlekar
 • Olika hjälpmedel och tillbehör vid fällning
 • Ergonomi vid kvistning

Nivå C -avancerad trädfällning

Innehåller bland annat:

 • Kunna bedöma spänningar i trädet
 • Planering av avancerat arbete
 • Vindfälld och skadad skog
 • Olika metoder vid fällning
 • Precisionsfällning

Nivå D – Linjearbete

Innehåller bland annat:

 • Säkerhetsbestämmelser vid fällning i linjearbete
 • Planering av röjningsarbete intill luftledningar
 • Användning av olika metoder och hjälpmedel
 • Riskhantering och riskbedömning

Nivå E – Skylift

Innehåller bland annat:

 • Regler och säkerhetsföreskrifter vid arbete med mobil arbetsplattform
 • Planering
 • Sektionsfällning och beskärning
 • Olika arbetsmetoder
 • Skyddsutrustning


Kontakta oss för bokning och pris

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.