Logga in

EBR/ESA

Elnätsbranschens riktlinjer

EBR

EBR Kabelförläggning

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska förlägga kabel, sätta kabelskåp och nätstationer. Kabelförläggning klassas som elinstallationsarbete. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetsuppgiften. Utbildningens längd är 12 timmar varav 8 timmar är EBR Kabelförläggning och 4 timmar är EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Arbetsmiljölagen
 • Elsäkerhetslagen
 • Egenkontroll
 • Förläggning av kabel
 • El-faran
 • KJ-41
 • Miljöaspekter vi ledningarbeten
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare och övriga som arbetar med förläggning av elkabel.

Kursmål

Målet är att du som genomfört utbildningen ska få grundläggande kompetens för att uppfylla de krav som ställs i EBR Kabelförläggning.

Repetitionsutbildning

För dig som behöver förnya din utbildning, denna utbildning görs platsförlagd eller digital lärarledd.

Giltighet/Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas två certifikat till deltagarna; "EBR kabelförläggning" och "EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete". EBR kabelförläggning är giltigt i 6 år, under förutsättning att EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete repeteras vart tredje år.

Pris: 8 400 kr exkl. moms, inkl. registrering ID06 kompetensdatabas.

Pris repetition digital: 7 900 kr exkl. moms, inkl. registrering ID06 kompetensdatabas.

EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare

EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare (tidigare EBR maskinförare) är utbildningen för dig som är maskinförare och arbetar med luftledningar/linjebyggnation

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat

 • Resning och rasering av stolpar
 • Person i arbetskorg
 • Utrustning
 • Praktiska övningar.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare.

Kursmål

Målet är att du som genomfört utbildningen ska uppfylla elbranschens riktlinjer och krav som resulterar i EBR intyg för maskinförare.

Förkunskaper

Yrkesförarbevis grävmaskin/grävlastare, alternativt lärlings-/utbildningsbok från godkänd grundutbildning för grävmaskin/grävlastare.

Pris: 6 500 kr exkl. moms.

Pris repetition digital: 6 000 kr exkl. moms

ESA

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete

EBR-ESA-E2 Icke elektriskt arbete (tidigare ESA Instruerad) vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

 • El-faran
 • Ansvar
 • Riskhantering
 • Arbetsmiljölagen
 • Elsäkerhetslagen.
Repetitionsutbildning

För dig som som behöver förnya din utbildning, denna utbildning görs platsförlagd eller digitalt lärarledd.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare och övriga som arbetar med förläggning av elkabel.

Pris: 4 900 kr exkl. moms, inkl. registrering ID06 kompetensdatabas.

Pris repetition digital: 4 400 kr exkl. moms, inkl. registrering ID06 kompetensdatabas.

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete

EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete (tidigare ESA fackkunnig) är utbildningen som ger dig, som är fackkunnig, kunskaper i hur ett arbete ska planeras och organiseras för att utföras säkert.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat

 • El-faran
 • Olycksfall
 • Ansvar
 • Funktioner
 • Organisation
 • Planering av arbete- riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Checklistor
 • Arbetsmetoder.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Kursmål

Målet är att du som genomfört utbildningen ska förstå och kunna använda dina kunskaper för att planera och organisera arbetet för olika arbetsmetoder för att undvika elolyckor och driftstörningar.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Giltighet/Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas certifikat till deltagarna; "EBR-ESA-E1 Elektriskt arbete" vilket är giltigt i 3 år. Det innebär att utbildningen ska repeteras vart tredje år.

Pris grundutbildning: 2 dagar: 8 900 kr exkl. moms.

Pris repetitionsutbildning: 1 dag: 5 500 kr exkl. moms

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata

EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata (tidigare ESA röjning) är utbildningen för dig som arbetar med röjningsarbete i eller i anslutning till en ledningsgata. Utbildningen ska omfatta minst 6 timmar. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med röjningsarbete i eller i anslutning till en ledningsgata och behöver kompentens för att undvika risker vid arbete med elektrisk ström.

Giltighet/Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas certifikat till deltagarna; "EBR-ESA-E3 Röjning ledningsgata" vilket är giltigt i 3 år. Det innebär att utbildningen ska repeteras vart tredje år.

Pris: 5 500 kr exkl. moms.

Pris repetition digital: 5 000 kr exkl. moms.

EBR-ESA-V1 Vattenvägar

EBR-ESA-V1 Vattenvägar är utbildningen för dig som arbetar med att planera, arbeta i eller invid vattenvägar samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar. Du får kunskap om innehållet i ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. När du har gått utbildningen ska du kunna omvandla den teoretiska kunskapen till praktiskt dagligt arbete. Utbildningen bygger på publikationen ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. Utbildningen ska omfatta minst 8 timmar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska leda, planera eller arbeta i eller invid vattenvägar, samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar och behöver kompetens för att undvika risker under arbetet.

Giltighet/Certifikat

Efter godkänt slutprov utfärdas certifikat till deltagarna; "EBR-ESA-V1 Vattenvägar" vilket är giltigt i 3 år. Det innebär att utbildningen ska repeteras vart tredje år.

Pris: 5 500 kr exkl. moms.

Pris repetition digital: 5 000 kr exkl. moms.

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.