Logga in

EBR/ESA

Elnätsbranschens riktlinjer

EBR

EBR, kabelförläggning mark

Den här utbildningen vänder sig till dig som ska förlägga kabel, sätta kabelskåp och nätstationer. Kabelförläggning klassas som elinstallationsarbete. Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetsuppgiften.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Arbetsmiljölagen
 • Elsäkerhetslagen
 • Förläggning av kabel
 • El-faran
 • KJ-41
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare och övriga som arbetar med förläggning av elkabel.

Kursmål

Målet är att du som genomfört utbildningen ska få grundläggande kompetens för att uppfylla de krav som ställs i EBR.

Förkunskaper

Giltig ESA instruerad.

Påbyggnad

EBR Maskinförarintyg. ESA röjning. ESA vattenvägar.

Pris: 5 500 kr exkl. moms, inkl. registrering ID06 kompetensdatabas.

EBR maskinförarintyg

Utbildningen är för dig som är maskinförare och arbetar med luftledningar/linjebyggnation

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat

 • Resning och rasering av stolpar
 • Person i arbetskorg
 • Utrustning
 • Praktiska övningar.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare.

Kursmål

Målet är att du som genomfört utbildningen ska uppfylla elbranschens riktlinjer och krav som resulterar i EBR intyg för maskinförare.

Förkunskaper

Giltig ESA instruerad och EBR kabelförläggning mark. Yrkesförarbevis grävmaskin.

Pris: 6 500 kr exkl. moms.

ESA

ESA instruerad

ESA instruerad vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsavnisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Kursinnehåll

ESA-utbildningen innehåller bland annat:

 • El-faran
 • Ansvar
 • Riskhantering
 • Arbetsmiljölagen
 • El-säkerhetslagen.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare och övriga som arbetar med förläggning av elkabel.


Påbyggnad

EBR Maskinförarintyg. ESA röjning. ESA vattenvägar.

Pris: 4 900 kr exkl. moms, inkl. registrering ID06 kompetensdatabas.

ESA fackkunnig

Den här utbildningen ger dig, som fackkunnig, kunskaper i hur ett arbete ska planeras och organsiseras för att utföras säkert enligt Elsäkerhetsanvisningarna (ESA)

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat

 • El-faran
 • Olycksfall
 • Ansvar
 • Funktioner
 • Organisation
 • Planering av arbete- riskhantering
 • Säker kommunikation
 • Checklistor
 • Arbetsmetoder.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på eller nära anläggningar där ESA 19 fackkunnig krävs.

Kursmål

Målet är att du som genomfört utbildningen ska förstå och kunna använda dina kunskaper för att planera och organisera arbetet för olika arbetsmetoder för att undvika elolyckor och driftstörningar.

Förkunskaper

Erfarenhet av elanläggningar.

Pris: Grundutbildning 2 dagar: 8 900 kr exkl. moms. Repetitionsutbildning 1 dag: 5 500 kr exkl. moms

ESA röjning

Utbildningen för dig som arbetar med röjningsarbete i ledningsgata. ESA röj är en del av Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el i samband med röjningsarbetet.  

Pris: 5 500 kr exkl. moms.

ESA vattenvägar

Utbildningen för dig som arbetar med att planera, arbeta i eller invid vattenvägar samt anläggningsdelar i vattenkraftanläggningar. Du får kunskap om innehållet i ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar. När du har gått utbildningen ska du kunna omvandla den teoretiska kunskapen till praktiskt dagligt arbete. Utbildningen bygger på publikationen ESA Vattenvägar - Vattenkraftens säkerhetsanvisningar.

Pris: 5 500 kr exkl. moms.

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.