Logga in

Under en dag får du lära dig det mesta om rörläggning, hur det ska läggas enligt AMA samt säker schakt och vad arbetsmiljöverket säger om risker och hur man förebygger dessa.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat: - säker schakt för yrkesarbetare - materialkännedom - rörläggning enligt AMA - dagvattenhantering av större regnmängder - egenkontroller - arbetsmiljöplaner - livsmedelsverkets krav på hygien vid hantering av dricksvatten (SLFVS 2022:12)

Säker Schakt

Denna del av utbildningen ger yrkesarbetaren förståelse för olika material i marken och deras beteende under schaktarbetet, vikten av uppmärksamhet hur man ska hantera massor. Boken Schakta säkert ligger till grund för detta kapitel men utan beräkningar av laster och andra uppgifter som ingår för en schaktansvarig arbetsledare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: anläggningsarbetare, maskinförare, arbetsledare och projektör.

Kursmål

Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha god kännedom om säker schakt, rörläggning enligt AMA och självständigt kunna arbeta och projektera dina uppdrag.

För att få använda motorsåg i arbetet krävs, enligt lag, utbildning. Dessutom krävs ett motorsågskörkort i den klass för det arbete man ska utföra.

Vi anordnar utbildning i alla steg från nybörjare Steg A till klass E skylift.

Varje nivå avslutas med skriftligt och praktiskt prov. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat erhåller du motorsågskörkort

Nivå A – motorsågning grund

Innehåller bland annat:

Nivå B - Trädfällning

Innehåller bland annat:

Nivå C -avancerad trädfällning

Innehåller bland annat:

Nivå D – Linjearbete

Innehåller bland annat:

Nivå E – Skylift

Innehåller bland annat:


Kontakta oss för bokning och pris

Lastbil godshantering

Distansutbildning för både privatpersoner och företag, 1500kr/delkurs inkl moms

Totalt omfattar fortbildningens YKB 5 delkurser totalt 35 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du vill.

  1. Sparsam körning
  2. Godstransporter lastbil
  3. Lagar och regler
  4. Ergonomi och Hälsa
  5. Säkerhet och kundfokus

Efter godkänt prov erhåller föraren ett YKB som gäller 5 år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya sitt bevis. Vi utbildar gärna er personal på plats hos er, men är ni ett färre antal kan ni anmäla er till en öppen utbildning som ni hittar i listan nedan.

Gör dina YKB utbildningar på kvällstid.

Vi håller våra YKB-distansutbildning delkurser 1-5 dagligen mån-sön. Även som kvällskurser 18.00-22:00 Kvällskursen är uppdelad i två kvällar efter varandra.

Krav för att kunna vara med och genomföra utbildningen är att du har en dator med ljud och bild (webbkamera) och en stabil internetuppkoppling.

Mobila arbetsplattformar. Teoretisk grundkurs och praktisk körning. För användning av Saxliftar och bomliftar typ A1, A3, B1 och B3.

Beskrivning

Den här utbildningen betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Vi går igenom allmänna risker, viktfördelning, kontroller och underhåll.

Målet med kursen är att ni utöver själva behörigheten också skall ha så stor ekonomisk och säkerhetsmässig nytta av kursen som möjligt. Kunnig och noggrann personal minskar kostnader kring stillestånd pga tillbud. Ett korrekt utnyttjande av utrustningen spara pengar på slitage, underhåll och reparationer.

Vi använder LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004

Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare. Enligt TRVK 2012:86 / TDOK 2018:0371

Beskrivning

Omfattar Trafikverkets krav för grundkompetens för vägarbetare och fordonsförare steg 1.1, 1.2 och 1.3. (Ersätter tidigare nivå 1 och 2).

Giltig tillsammans med kompetensintyg från arbetsgivaren.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens

Obligatorisk för att utföra arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Gäller all personal.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

För framförande av väghållningsfordon och fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt transporter.

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten och liknande. Även för medarbetare till personal med steg 2-kompetens (lots, vakt etc.)

Vi har även arbete på väg kurs som är på plats!

Allmän utbildning om ställningar upp till 9 meter till arbetsplanet där utformning framgår av monteringsanvisning.

Beskrivning

För en trygg och säker arbetsmiljö. Ger kunskap om lagar, regler och konstruktion och hur ansvaret är uppdelat mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.

Säkra lyft. För lastkoppling och signalering. Ej för körning av lyftanordning.

Beskrivning

Säkra lyft för lastkopplare och signalman

Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.

Yrkesmässig och säker användning av motorkapar. Bensin- och eldriven motorkap. Våt- och torrkapning. Damm i arbetsmiljön.

Beskrivning

Arbete med handhållna maskiner orsakar många arbetsplatsolyckor. En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning är några faktorer som ligger bakom olyckorna, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket 2019.

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.