Logga in

AFS 2006:06 § 29

Denna kurs är för dig som i ditt arbete utför lyft med en lyftanordning. Med det menas en anordning som är till för att lyfta eller sänka last, till exempel kranar, mobila arbetsplattformar. Lyftredskap kan vara linstroppar, lyftok och kättingsling. 

Kursinnehåll

Lagar & regler
• Lyfthantering
• Uppbyggnad, tillsyn och kassationsbestämmelser
• Belastningstabeller, lyftvinklar och lyftkoll
• Ansvarsfördelning
• Personlyft, samlyft och lyftledare
• Radiosignalering och teckengivning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som använder lyftredskap i ditt arbete.

Kursmål

Att uppfylla kraven i Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:06 § 29)

”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.”

.

Pris: 1900 kr ex moms

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.