Logga in

Arbete på väg (APV)

Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare. Enligt TRVK 2012:86 / TDOK 2018:0371

Beskrivning

Omfattar Trafikverkets krav för grundkompetens för vägarbetare och fordonsförare steg 1.1, 1.2 och 1.3. (Ersätter tidigare nivå 1 och 2).

Giltig tillsammans med kompetensintyg från arbetsgivaren.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens

Obligatorisk för att utföra arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Gäller all personal.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

För framförande av väghållningsfordon och fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt transporter.

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten och liknande. Även för medarbetare till personal med steg 2-kompetens (lots, vakt etc.)

Vi har även arbete på väg kurs som är på plats!

Boka webbutbildning direkt

Fyll i formuläret nedan för att boka en kurs.


Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.