Logga in

ADR

Transport av farligt gods

ADR 1.3

Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess behov.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

 • Bestämmelserna om skydd av transporter av farligt gods.
 • Allmänna bestämmelser.
 • Säkerhet.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som transporterar farligt gods.

Kursmål

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods

Pris: 2 100 kr exkl. moms

ADR grund styckegods grund

Detta är en grundutbildning där du får kännedom om transporter av farligt gods som styckegods till exempel fat, kartonger, IBC-behållare och dunkar. Efter utbildning ska ett skriftligt prov genomföras på någon av Trafikverkets kontor, provet ska genomföras senast 60 dagar efter utbildningen. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att bli medveten om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Målgrupp

Utbildningen är för alla som ska transportera farligt gods. 

Kursinnehåll

Grundutbildningen innehåller bland annat:

 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Transportsystem
 • Klassificering farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning och etikettering av fordon, containrar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport
 • Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 • Särbestämmelser
 • Praktisk övning av brandsläckning
 • Första Hjälpen L-ABC inklusive kemskador
 • Teoriprov

Pris: 4 800 kr exkl. moms

ADR repetition styckegods

Detta är en repetitionsutbildning där du får en repetition om transporter av farligt gods som styckegods till exempel fat, kartonger, IBC-behållare och dunkar. Efter utbildning ska ett skriftligt prov genomföras på någon av Trafikverkets kontor,  provet ska genomföras senast 60 dagar efter utbildningen. 

Kursmål

Målet med utbildningen är att bli medveten om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Målgrupp

Utbildningen är för alla som ska transportera farligt gods. 

Kursinnehåll

Repetitionsutbildningen innehåller bland annat:

 • Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
 • Transportsystem
 • Klassificering farligt gods
 • Förpackningar
 • Märkning och etikettering av fordon, containrar
 • Transporthandlingar
 • Lastning, samlastning, lossning, transport
 • Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
 • Särbestämmelser
 • Praktisk övning av brandsläckning
 • Första Hjälpen L-ABC inklusive kemskador
 • Teoriprov

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.