Logga in

APV

Arbete på väg

Arbete på väg 1.1-1.3

En utbildning för dig som arbetar på eller vid sidan av väg. Utbildningens innehåll är anpassat för både arbete vid Trafikverkets- och kommunala vägar. Steg 1.1 - 1.3 ersätter den tidigare utbildningen APV nivå 1-2.

Kursinnehåll

Steg 1.1 Uppfyller grundkompetenskraven för dig som ska utföra vägarbete på eller vid Trafikverkets och kommunala vägar. Steg 1.2 För dig som framför fordon på eller vid sidan av en vägarbetsplats. Steg 1.3 är utbildningen för dig som är yrkesarbetare och arbetar på eller vid sidan av en vägarbetsplats.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: yrkesarbetare, maskinförare och övriga som måste ha en grundkompetens för arbete på väg.

Kursmål

Målet är att du efter avslutad utbildning ska ha full behörighet att utföra arbeten på Trafikverkets och kommunala vägar.

Pris: 2 200 kr exkl. moms

Arbete på väg 2.1

Denna utbildning är för dig som är förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA). Utbildningen är certifieringsförberedande för dig som arbetar på Trafikverkets vägar.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Vägmärkesförordningen
  • Traikförordningen
  • Väglagen
  • Arbetsmiljölagen.
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: förare av väghållningsfordon med energiupptagande skydd.

Kursmål

Målet är att du ska kunna framföra väghållningsfordon med energiupptagande skydd på ett säkert sätt och att du ska kunna certifiera dig steg 2.

Förkunskaper

APV 1.1 - 1.3

Pris: 2 400 kr exkl. moms

Arbete på väg 2.2

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna tillämpa gällande författningskrav, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar, trafikdirigering samt montering, funktion och begränsningar av energiupptagande skydd. Deltagarna får lära sig att leda och instruera personal med Steg 1-kompetens.

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till den som ska arbeta som utmärkningsansvarig för fasta eller intermittenta arbeten samt kunna leda och instruera personal med Steg 1 kompetens och personer som utför trafikdirigering. Utbildningen vänder sig även till andra som bör ha denna kompetens till exempel platschefer, personal med BAS-U ansvar och arbetsledare. Utbildningen motsvarar utbildningen APV Nivå 3 A som vissa kommunala väghållare fortfarande kravställer.

Förkunskaper

Arbete på väg Steg 1(1:1-1:3) eller Nivå 1+2 (som var den tidigare benämningen ).

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Webbutbildning

Pris: 1900 kr exkl. moms

Välkommen att ringa eller skriva till oss. Vi hjälper dig med dina utbildningar.